Kontakt

Fundacja 112  
ul. Hodowlana 12  
03-543 Warszawa
  
Numer KRS: 0000616347, REGON: 364409951, NIP: 5242801611
  
Prezes Zarządu – +48 502 610 654  
W-ce Prezes Zarządu – +48 500 449 319  
Przewodniczący Rady Fundacji