Sprawozdania

Sprawozdania z działalności fundacji będą zamieszczane właśnie tutaj.

Zapraszamy do aktywnego udziału w podejmowanych przez nas działaniach.