Zapraszamy do współpracy!

Edukacja jest naszym głównym celem, którym kierujemy się aby docierać do świadomości społeczeństwa w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, elektroenergetyki, budownictwa, ratowania życia ludzkiego i wszelkiego mienia oraz związanych z tym technik ratowniczych, projektowania systemów monitorowania, ostrzegania, zapobiegania zagrożeniom i awariom.

Celem fundacji jest ochrona i promocja zdrowia ratowania zagrożonego życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców a w szczególności funkcjonariuszy Policji, strażaków zawodowych i ochotników, funkcjonariuszy straży granicznej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratowników oraz ich rodzin, dzieci, młodzieży, osób starszych, emerytów i rencistów, osób chorych i niepełnosprawnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Staramy się nieść wszechstronną pomoc materialną oraz niematerialną. Podejmujemy oraz wspieramy działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej w zakresie propagowania oraz upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa oraz przeszczepu szpiku kostnego. Dokładamy wszelkich starań aby popularyzować oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Wspieramy finansowo i organizacyjnie sport, zawody, kulturę fizyczną oraz działalność turystyczno-krajoznawczą kształtującą sprawność indywidualną i zespołową. Podejmujemy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zrzeszania ludzi w celu wykonywania działań i prac prospołecznych. Wspieramy wszelkie inicjatywy o charakterze prospołecznym.

Zapraszamy do współpracy wszystkich kierujących się dobrym sercem!